In 2016 zijn de honden van Vado Trail zeer succesvol ingezet. Ze hebben in de havens van Rotterdam afgelopen jaar 101 verstekelingen onderkend.krant 2016